Print

Քաղաքացիների ընդունարան

Քաղաքացիների ընդունելության գրաֆիկ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահը քաղաքացիների ընդունելություն կատարում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին հինգշաբթի օրը` ժամը 16.00-18.00:
Ընդունելության համար քաղաքացիները կարող են գրանցվել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության Խորհրդի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնում: Գրանցումը կատարվում է մինչև ընդունելության նախորդ օրվա ժամը 12.00-ն:
Հերթագրված քաղաքացիների ցուցակը ընդունելության օրը փակցվում է Խորհրդի վարչական շենքի առաջին հարկում և հրապարակվում ՀՀ ՔԾԽ պաշտոնական կայքում:

39.5 ԿԲ ՀՀ ՔԾԽ-ին հարցմամբ դիմելու ձևը
81.47 ԿԲ Պարզաբանումներ հարցումով դիմելու վերաբերյալ
57.03 ԿԲ Քաղաքացիների ընդունելության կարգը
46.57 ԿԲ Ընդունելության ցուցակագրված քաղաքացիների ցանկը
59.24 ԿԲ Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքը