Print

Վիճակագրություն

Տվյալներ քաղաքացիական ծառայողների թվաքանակի վերաբերյալ
Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված անձանց թվաքանակն` ըստ տարիների և պաշտոնների խմբերի
Տվյալներ կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցված և ռեզերվից ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերով քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց թվաքանակի վերաբերյալ
Տվյալներ կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվում գրանցված և ռեզերվից ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերով քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց թվաքանակի վերաբերյալ
Կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվից ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց արտամրցութային նշանակումների քանակն` ըստ տարիների
65 տարին լրացած և պաշտոնավարման ժամկետը մինչև մեկ տարի երկարաձգված քաղաքացիական ծառայողների քանակն` ըստ համապատասխան մարմինների և տարիների
Հաստատված (փոփոխված) քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի քանակը
Դիվանագիտական ծառայողի կողմից քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելուն համաձայնություն տալու մասին ՀՀ ՔԾԽ որոշումների քանակը
Քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների անվանացանկում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ ՔԾԽ որոշումների քանակը
ՀՀ քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների քանակը
Քաղաքացիական ծառայողների տարիքային կազմն` ըստ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների և տարիքային խմբերի
Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ունեցող քաղաքացիների հետ կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի քանակն` ըստ համապատասխան մարմինների
Համապատասխան մարմինների քաղաքացիական ծառայողների թվաքանակն` ըստ քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների խմբերի և սեռային կազմի
Թափուր պաշտոնների դինամիկան` ըստ տարիների և պաշտոնների խմբերի
Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների վիճակագրությունը
Քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման վիճակագրություն
Քաղաքացիական ծառայողների հոսունության մակարդակն` ըստ տարիների
Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ունեցող քաղաքացիների թվաքանակն` ըստ տարիների
Արտամրցութային կարգով քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում նշանակումների դինամիկան
Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրով քաղծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցրած քաղաքացիների թվաքանակն` ըստ համապատասխան մարմինների
Տեղեկություններ կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար անցկացվող թեստավորման արդյունքների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու մասին
Տեղեկատվություն համապատասխան մարմիններում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն համապատասխան մարմիններում քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման վերաբերյալ
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդում քաղաքացիներից ստացված դիմում-բողոք-առաջարկություններ
Տվյալներ համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում իրականացված ուսումնասիրությունների վերաբերյալ
Տվյալներ անցկացված ծառայողական քննությունների վերաբերյալ
Մրցույթների և ատեստավորումների արդյունքների բողոքարկում
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից քաղաքացիական ծառայության հարցերով ներգրավված դատական գործընթացները
Տեղեկատվություն քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման արդյունքների վերաբերյալ