Print

Վերապատրաստող հաստատություններ

2016 թվականին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին վերապատրաստում իրականացնող հաստատությունների ցանկը

  • Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա
  • Երևանի պետական համալսարան
  • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
  • Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ
  • Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն
  • Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ
  • Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան