Print

Վերապատրաստող հաստատություններ

2018 թվականի առաջին կիսամյակում պետական բյուջեի միջոցների հաշվին վերապատրաստում իրականացնող հաստատությունների ցանկը

 • Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա
 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

2017 թվականին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին վերապատրաստում իրականացնող հաստատությունների ցանկը

 • Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա
 • Երևանի պետական համալսարան
 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 • Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ
 • Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն
 • Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ
 • Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

2016 թվականին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին վերապատրաստում իրականացնող հաստատությունների ցանկը

 • Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա
 • Երևանի պետական համալսարան
 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 • Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ
 • Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն
 • Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ
 • Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան