Print

Ստուգումներ Խորհրդում

ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 2010թ. հաշվետվությունը` ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացրած վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ