Print

Ուսումնասիրություններ

2016թ. ընթացքում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից իրականացված` իր իրավասություններից բխող ուսումնասիրությունների վերաբերյալ
2016թ.առաջին ինը ամիսներին ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից իրականացված` իր իրավասություններից բխող ուսումնասիրությունների վերաբերյալ