Print

Ուսումնասիրություններ

2017 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ ) կողմից իրականացված` իր իրավասություններից բխող ուսումնասիրությունների վերաբերյալ
2017թ. առաջին եռամսյակում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից իրականացված` իր իրավասություններից բխող ուսումնասիրությունների վերաբերյալ
2016թ. ընթացքում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից իրականացված` իր իրավասություններից բխող ուսումնասիրությունների վերաբերյալ