Print

Ծրագրեր

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ռազմավարություն ՀՀ քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագիր
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՀ կառավարության 25.09.2015թ N1141-Ն որոշման հավելված) ՀՀ ՀԱԿԱԿՈԵՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2015-2018թթ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ (ՀՀ կառավարության 25.09.2015թ. N1141-Ն որոշման հավելված)
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ ՔԱՂՎԱԾՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014Թ. ԱՊՐԻԼԻ 10-Ի N 14 ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ 2014-2016 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ 2014-2016թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր
ՀՀ կառավարության որոշումը կայուն զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին Կայուն զարգացման ծրագիր