Print

Մրցույթի թեստավորման փուլի հարցաշարեր

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների համար

Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների թեստավորման փուլի համար սահմանված ՀՀ Սահմանդրության բնագավառի հարցաշար ապրիլի 11-ից հետո հայտարարված մրցույթների համար
Քաղաքացիական ծառայության առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների թեստավորման փուլի համար սահմանված ՀՀ Սահմանդրության բնագավառի հարցաշար ապրիլի 11-ից հետո հայտարարված մրցույթների համար
Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների թեստավորման փուլի համար սահմանված ՀՀ Սահմանդրության բնագավառի հարցաշար մինչև ապրիլի 11-ը հայտարարված մրցույթների համար
Քաղաքացիական ծառայության առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների թեստավորման փուլի համար սահմանված ՀՀ Սահմանդրության բնագավառի հարցաշար մինչև ապրիլի 11-ը հայտարարված մրցույթների համար
Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների թեստավորման փուլի համար սահմանված քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրության բնագավառի հարցաշար
Քաղաքացիական ծառայության առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների թեստավորման փուլի համար սահմանված քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրության բնագավառի հարցաշար