Print

Կոմիտեի կազմը

Հավելված
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի
2012 թվականի հոկտեմբերի 22-ի
N 48-Ա հրամանի

ԿԱԶՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԿՈՄԻՏԵԻ

Մանվել Բադալյան Ներքին աուդիտի կոմիտեի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ

Ներքին աուդիտի կոմիտեի անդամներ`

Սամվել Վասիլյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի տեղակալ
Արմեն Գրիգորյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի օգնական
Սամվել Յազերյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի ղեկավար (առանց քվեարկելու իրավունքի)
Կառլեն Ղանդիլյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի իրավական ապահովման և վերահսկողության վարչության պետ