Print

Կապ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0009, Տերյան 89
Հեռախոս՝ (+374 11) 52 86 60
Ֆաքս՝      (+374 11) 52 86 60
Էլ-հասցե` council@csc.am

Ընդունելության օրն է Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթվա հինգշաբթի ժ.16:00-ից


ՀՀ ՔԾԽ նախագահի մամուլի քարտուղար
Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու պաշտոնատար անձ՝
Գոռ Աբրահամյան
Հեռախոս` (+374 11) 52-86-90
Էլ-հասցե` infocouncil@csc.am


Ընդհանուր բաժին
Բաժնի պետ՝ Սիլվա Պողոսյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 54-48-13
Էլ-հասցե` yndhanurbajin@csc.am


Համակարգային ադմինիստրատոր՝
Արմիկ Հայրապետյան
Հեռախոս` (+374 11) 52-53-24
Էլ-հասցե` admin@csc.am


Կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու թեստավորմանը վերաբերող հարցերով`
(+374 11) 56-64-62   
Հավաստագրերին վերաբերող հարցերով`

(+374 11) 52-24-61