Print

Ընդունվել է քաղաքացիական ծառայության մասին նոր օրենքը

2018 թվականի մարտի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենքը, որն ուժի մեջ է մտնելու 2018 թվականի հուլիսի 1-ից՝ բացառությամբ որոշ հոդվածների, որոնց համար նախատեսված են ուժի մեջ մտնելու այլ ժամկետներ:

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք