Print

Արդյունավետ կառավարման Կ. Ֆ. Գյորդելեր քոլեջի 2015-2016թթ. ընդունելության մրցույթի հայտարարություն

 Տեղեկացնում ենք Ռոբերտ Բոշ հիմնադրամի և Արտաքին քաղաքականության գերմանական ընկերակցության համագործակցությամբ կատարելագործման ծրագրի՝ Արդյունավետ կառավարման Կարլ Ֆրիդրիխ Գյորդելեր քոլեջի 2015-2016թթ. ընդունելության մրցույթի հայտարարության մասին:

Քոլեջի և առցանց ընդունվող մրցութային հայտերի մասին մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել կից էլեկտրոնային բուկլետում (գերմաներեն և անգլերեն), ինչպես նաև`www.goerdeler-kolleg.de կայքում: