Print

Ծանուցում

Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար անցկացվող առաջիկա թեստավորմանը մասնակցելու համար քաղաքացիները ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ դիմում կարող են ներկայացնել ս/թ մարտի 15-ից մինչև մարտի 29-ը:


 2017 թվականի հունվարի 16-ից մինչև հունվարի 18-ը քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորումը հաղթահարած քաղաքացիներն իրենց հավաստագրերը ստանալու համար, 2017 թվականի հունվարի 25-ից սկսած, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 930-1730-ը (ընդմիջում` ժամը 1300-1400-ը), կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի անվանացանկի և գրանցամատյանի վարման վարչություն (ք. Երևան, Տերյան 89, 2-րդ հարկ, 7-րդ սենյակ, հեռ. 011 52-24-61)` ներկայացնելով անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ:

  


 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը տեղեկացնում է, որ անցել է Ucom հեռահաղորդակցության համակարգին: Նախկինում գործող բոլոր հեռախոսահամարներից առաջ անհրաժեշտ է  հավաքել 011 կոդը:

 

 

(ընդմիջում` ժամը         1300-1400-ը)