Print

Իրավական հիմք

54.98 ԿԲ Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը սահմանելու մասին
15.22 ԿԲ Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու իրավական հիմքերը
25.53 ԿԲ Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորմանը մասնակցելու վճարի չափը սահմանելու մասին